czwartek, 16 grudnia 2010

CyberNawigatorzy na start!

Przy okazji naszego pobytu w Chicago mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami Fundacji Biblioteki Publicznej w Chicago - Chicago Public Library Foundation. Usłyszeliśmy o wielu ciekawych projektach i pomysłach, które mogą być pomocne dla polskich bibliotekarzy. Na początek słów kilka o „CyberNawigatorach”.

Bibliotekarska praktyka w Chicago pokazała, że tzw. „reference librarians”, czyli bibliotekarze zajmujący się udzielaniem informacji, przeznaczali zbyt dużo czasu na pomaganie użytkownikom w zdobywaniu umiejętności korzystania z komputerów i Internetu. Stąd też wzięła się idea tzw. "CyberNavigators", czyli wysoko wyszkolonych korepetytorów - instruktorów, uczących podstaw obsługi komputera, wykorzystywania poczty elektronicznej, poruszania się w sieci i szukania informacji on-line. Według najnowszych danych z listopada 2010 r., „CyberNawigatorzy” działają w 42 lokalizacjach na terenie 75 filii chicagowskiej biblioteki publicznej.

CyberNavigators pracują na pół etatu, 20 godzin tygodniowo. Są to zwykle studenci, często szkół bibliotekarskich, którzy wiedzą, jak poruszać się w Internecie i jak sprawnie docierać do informacji. Spora część posiada dobrą znajomość języka obcego, np. hiszpańskiego lub chińskiego. Ich działania zorientowane są na konkretne potrzeby zgłaszane przez mieszkańców społeczności lokalnych. Spotykają się więc z ludźmi w tzw. "community rooms", gdzie prowadzą szkolenia indywidualne i grupowe. Spotkania indywidualne należy umawiać z wyprzedzeniem i mogą one trwać do godziny. Największe zapotrzebowanie na usługi CyberNavigators obserwuje się w zakresie udzielania pomocy tym wszystkim, którzy szukają pracy i nie wiedzą, jak poprawnie napisać CV lub wypełnić elektroniczny formularz - jest to około 60% całej pracy CyberNavigators. Ich pomoc jest potwierdzeniem tezy wygłoszonej na naszym spotkaniu w American Library Association przez Michaela Dowlinga – dyrektora Biura ds. Kontaktów Międzynarodowych - więcej ludzi potrzebuje bibliotek, gdy nastają trudne czasy. Osobom dotkniętym skutkami kryzysu biblioteki publiczne oferują bezpłatny dostęp do Internetu, poradnictwo różnego typu, pomoc w poszukiwaniu pracy itp. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w USA większość zgłoszeń do nowej pracy wypełniana jest elektronicznie. W przypadku najbardziej atrakcyjnych ofert zawodowych lub tych najpopularniejszych (np. w znanych sieciach handlowych) nie ma innej możliwości przesłania CV i listu motywacyjnego oprócz zgłoszenia drogą elektroniczną. Oznacza to, że osoba poszukująca pracy (np. na stanowisku sprzedawcy) powinna posiadać umiejętność nie tylko podstawowej obsługi komputera, lecz także poruszania się po serwisach z ofertami pracy, wypełniania internetowych aplikacji, opracowywania dokumentów elektronicznych i zwięzłego (konkretnego) formułowania myśli.

Za pośrednictwem Fundacji Biblioteki Publicznej w Chicago program CyberNavigators wspierany jest przez Bank of America, the Polk Bros. Foundation, the Grant Healthcare Foundation oraz wielu indywidualnych fundatorów. Koszt programu realizowanego w Chicago szacuje się na 1,6 mln dolarów rocznie.

dr hab. Katarzyna Materska,  Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz